Thank You To Our Sponsors
Iniala
Intersport
Di Mattia
5 Beans
Toyotomi
The Proclinic
GCS
Browns Pharmacy
VALLETTA FC

The Official Website of Valletta Football Club

Our Next Game

Valletta FC
vs

National Stadium

14 April 2024
at 4:15 pm

Hibernians

Valletta FC AGM Notice

Valletta FC

Għeżież Membri,
Fir-rigward tal-materja ta’ referenza, jekk jogħoġbok kun infurmat li l-uniku punt fuq l-Aġenda suġġett għal vot b`rabta mall-Laqgha Ġenerali li jmiss li ħa tinżamm, It -Tlieta 9 ta’ Awissu 2022 ġewwa:
Il-Biccerija Antika (Valletta Design Cluster) 25, Bull Street Il-Belt Valletta, VLT 1570, ħin: 19.00 pm se jkun,
Valletta FC as a Limited Liability Company. Is-Sur Alexander Fenech biex jindirizza lil dawk preżenti.

Importanti li l-karta ta’ sħubija (Membership Card) tintwera mall-bieb dak in-nhar tal-Laqgħa.

Tislijiet,

Joe Attard