Thank You To Our Sponsors
Iniala
Intersport
Di Mattia
5 Beans
Toyotomi
The Proclinic
GCS
Browns Pharmacy
VALLETTA FC

The Official Website of Valletta Football Club

Our Next Game

Valletta FC
vs


at

Laqgħa Ġenerali Annwali 2022

Valletta FC AGM 2022

Avviż Laqgħa Ġenerali Annwali 2022

Għażiż/a Membru
Permezz ta’ dan l-avviż, skont id-dispożizzjonijiet ta’ artiklu 4 f’Kapitlu VII tal-iStatut ta’ Valletta Football Club, qiegħed ninfurmak li ser issir Laqgħa Ġenerali Annwali nhar it-Tnejn 13 ta’ Ġunju 2022 fis-7.15pm ġewwa s-Sala San Duminku l-Belt Valletta għall-membri kollha. Jekk ma jkunx hemm kworum, il-laqgħa tibda nofs siegħa tard.

L-aġenda tal-Laqgħa:

i. Verifikazzjoni u kompozizzjoni tal-laqgha għal dawk eliġibbli għal vot
ii. Ħatra ta’ kummissjoni elettorali
iii. Minuti ta l-aħħar Laqgħa Ġenerali tat-Tnejn 14 ta’ Gunju 2021
iv. Rapport Amministrattiv 21/22
v. Diskors fuq il-qagħda prezenti tal-Club
vi. Elezzjoni: Tal-President tal-Club
vii. Elezzjoni: Ta’ Segretarju tal-Club
viii. Elezzjoni ta’ Tezorier tal-Club
ix. Elezzjoni ta’ 2 (żewġ) Viċi presedenti
x. Elezzjoni ta’ Membri Ordinarji tal-Kumitat ta’ Valletta FC għal staġun 22/23
xi. Mozzjonijiet u /jew emendi għal istatut
xii. Elezzjoni

Is-Segretarji Ġenerali tal-Club ħa jkun il-kazin nhar l-Erbgħa 8 ta’ Ġunju kif ukoll il-Ħamis 9 ta’ Ġunju mill-5pm – 7pm biex jilqa’ n-nominazzjonijiet kemm għal uffiċjali kif ukoll għal memebri ordinarji.

Tista’ ukoll tintbgħat email bid-dettalji ta’ dawk li jixtiequ jikkontestaw fuq generalsecretary@vallettafc.net

Inselli Għalik

Joe Attard
Segretarju Ġenerali
Valletta F.C.