Valletta FC AGM notice Published on: 30-07-2022

Għeżież Membri,
Fir-rigward tal-materja ta' referenza, jekk jogħoġbok kun infurmat li l-uniku punt fuq  l-Aġenda suġġett għal vot b`rabta mall-Laqgha Ġenerali  li jmiss li ħa tinżamm, It -Tlieta 9 ta' Awissu 2022 ġewwa:
Il-Biccerija Antika (Valletta Design Cluster) 25, Bull Street Il-Belt Valletta, VLT 1570, ħin: 19.00 pm se jkun, 
Valletta FC as a Limited Liability Company. Is-Sur Alexander Fenech biex jindirizza lil dawk preżenti.
 
Importanti li l-karta ta' sħubija (Membership Card) tintwera mall-bieb dak in-nhar tal-Laqgħa. 
 
Tislijiet,

Joe Attard