Thank You To Our Sponsors
Iniala
Intersport
VALLETTA FC

The Official Website of Valletta Football Club

Our Next Game

Valletta FC
vs


at

Laqgħa Ġenerali Valletta FC 8 ta’ Lulju 2024

Valletta Football Club

Wara li fil-Laqgħa Ġenerali li saret nhar il-Ħamis 4 ta’ Lulju 2024 intom tajtuni permess li nifforma kumitat fi żmien erbgħa (4) t’ijien, liema kumitat għandu jitressaq għall-approvazzjoni tal-membri matul il-ġimgħa li ġejja.

Għaldaqstant qiegħed insejjaħ Laqgħa Ġenerali nhar it-Tnejn 8 ta’ Lulju fis-18:30 fil-faċilitajiet sportivi tal-Club fis-Salinos. Il-laqgħa tibda b’mod definit fis-19:00.

L-Aġenda ta’ din il-Laqgħa hija:

  1. Preżentazzjoni tal-persuni proposti li jservu bħala membri tal-Kumitat
  2. Approvazzjoni tal-persuni proposti li jservu bħala membri tal-Kumitat

Dan huwa pass importanti biex il-Club ikun jista’ jibda miexi ‘il quddiem u għalhekk inħeġġiġkom tattendu bi ħġarkom ħalli flimkien naħdmu biex nieħdu lill-klabb lura fejn jixraqlu.

Nirringrazzjakom bil-quddiem. Narakom!

Claudio Grech

President.